50mm Gal Pipe Piece - 150mm Long

(FGMPP50)

SKU FGMPP50
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.070m
Shipping Length 0.050m
Shipping Cubic 0.000175000m3